Kempenaar Osteopathie

Jeen Kempenaar

Ontdekkingstocht in Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelmethode die zich richt op het behandelen van de oorzaak van uw klachten. Het doel hiervan is om de beweeglijkheid van de weefsels te optimaliseren en de natuurlijke balans te herstellen. Hierbij wordt uitgegaan van de onderlinge relaties tussen spieren, pezen, kapsels, fascia, gewrichten, wervelkolom, organen en de schedel van het menselijk lichaam.

Om goed te kunnen functioneren beweegt het lichaam volgens een natuurlijke balans. Verstoringen van deze balans, bewegingsblokkades of verminderde weefsel mobiliteit genoemd, zorgen ervoor dat weefsels onder spanning komen te staan met als gevolg dat er lichamelijke klachten kunnen ontstaan.

4 Principes van de Osteopathie

  • Samenhang tussen structuur en zijn functie
  • Het menselijk lichaam is in staat tot zelfherstel (of zelfregulatie)
  • De mens is een ondeelbare eenheid, lichaam en geest beinvloeden elkaar wederzijds
  • Het belang van de bloedvaten

Over Osteopathie

Als osteopaat onderzoek en behandel ik 3 anatomische aspecten van het menselijke lichaam, namelijk:

  1. Het parietale aspect - spieren, pezen, kapsels, fascia, botten, gewrichten, wervelkolom
  2. Het viscerale aspect - de inwendige organen met de bloedvaten, lymfevaten en de zenuwen
  3. Het cranio-sacrale aspect - schedel en wervelkolom met daarin de hersenvliezen, hersenvocht en zenuwstelsel

Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met verbonden en beinvloeden elkaar continue. De onderlinge relaties kunnen op mechanisch, neurologisch en circulatoir gebied met hun omhullende vliezen (fascia) worden gevonden.

Osteopathie is gebaseerd op de reguliere kennis van anatomie, fysiologie, embryologie, neurologie, pathologie en op het gedrag van de mens.

De kracht van osteopathie ligt in de integratie van deze kennis gebieden.

Osteopathie is een complementaire geneeswijze, dat wil zeggen aanvullend op de reguliere geneeskunde. Het is er geen vervanging van. Het is daarom aan te bevelen om bij medische klachten altijd eerst uw huisarts of een specialist te raadplegen om onderliggende ziekten uit te sluiten.

Jeen Kempenaar

Portrait