Kempenaar Osteopathie

Jeen Kempenaar

De werkwijze van een Osteopaat

Osteopathie is een complementaire geneeswijze op de reguliere geneeskunde. Het is er geen vervanging van. U doet er verstandig aan om bij medische klachten eerst uw huisarts of een specialist te raadplegen.

Voorafgaand aan het eerste consult vult u een intakeformulier in.  Dit dient om goed inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op uw klachten, zoals uw medische voorgeschiedenis en eventuele familiaire aandoeningen.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult voeren we een vraaggesprek. Daarin bespreken wij niet alleen uw klachten, maar ook eventuele eerdere operaties en ongevallen die van invloed kunnen zijn op uw huidige klachten. De bedoeling van deze anamnese en het daaropvolgend algemeen onderzoek is om  aandoeningen of ziekten uit te sluiten.

Aansluitend  aan het algemene onderzoek vindt een specifiek osteopatisch onderzoek plaats. Daarbij onderzoek ik de pariëtale, viscerale en cranio-sacrale systemen op hun beweeglijkheid. Op basis hiervan stel ik een behandelplan op. We spreken dit samen door en overleggen over een eventuele verdere behandeling. Indien nodig en wenselijk vindt direct aansluitend een eerste behandeling plaats. 

Hoeveel behandelingen

Over het algemeen zijn 4 tot 6 behandelingen voldoende om een sterke verbetering van uw klachten te bewerkstelligen. Bij chronische klachten vind twee tot vier weken later een vervolgbehandeling plaats. Bij acute klachten, zoals sportblessures of rugklachten, kunnen behandelingen wekelijks plaatsvinden.


Na de behandeling

Er kan na de osteopatische behandeling een toename van uw klachten ontstaan of u kunt zich meer vermoeid voelen. Dit is een normale lichaamsreactie op de behandeling en verdwijnt meestal na een dag. Het is raadzaam om het op de dag van de behandeling rustig aan te doen en bijvoorbeeld niet te gaan sporten. De dag na de behandeling kunt u weer sporten of andere fysieke activiteiten uitvoeren.

 

Jeen Kempenaar

Portrait